Fugro aandelen


Voor velen misschien een wat onbekend aandeel. Hier brengen wij graag verandering in. Wij raden de Fugro aandelen ook aan. Een mooie kans in 2021 om aandelen van Fugro te gaan kopen.

Waarom Fugro aandelen kopen?

Je wilt Fugro aandelen aanschaffen? Dan kan dit artikel nuttig voor je zijn. Aan de orde komen, wat Fugro is, wat diens geschiedenis is, waar het zich mee bezighoudt en hoe het de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Wij verwachten met onderstaande informatie je te helpen om te bepalen of je aandelen Fugro zou moeten kopen of niet. Ons advies is om in 2021 Fugro aandelen te kopen, omdat we denken dat Fugro weer op het oude niveau zal gaan komen.

Fugro aandelen

Fugro aandelen advies

De koers van het aandeel van Fugro maakt weer een mooie opwaartse beweging. Een aandeel kopen rond de 12 euro is volgens ons een aanrader. Wij denken dat het aandeel in iedere geval weer zal stijgen naar 20 euro, en misschien wel naar het oude niveau van 28 euro. Wij kopen alleen Fugro aandelen voor de lange termijn.

Waar kan je Fugro aandelen kopen?

Wij hebben een beleggingsrekening bij DEGIRO. Deze kan iedereen openen en daarmee kan je makkelijk en goedkoop Fugro aandelen kopen. Geen ingewikkelde derivaten of CFD, en ook niet moeilijk doen met short gaan of zo. Je kan je Fugro aandelen kopen door een beleggingsrekening te openen bij DEGIRO en dan kan je direct een marktorder plaatsen. Dit is letterlijk in 1 minuut gedaan.

Waar kan je het best met de Fugro aandelen beleggen?

Het is net alleen belangrijk om de juiste aandelen te vinden, maar ook zeker bij welke broker je gaat beleggen. Wij doen al onze beleggingen bij DEGIRO. Dit doen we omdat dit een betrouwbare broker in Nederland is. Je kan op een zeer eenvoudige en duidelijke manier de aandelen die je wil kopen.

Waarom kiezen wij voor DEGIRO?

 • DEGIRO is in 2019 beoordeeld als de beste broker door de Financial Times
 • DEGIRO behoort tot de beste brokers van Europa volgens onze bescheiden mening
 • Volgens de site van DEGIRO zijn de tarieven tot 80% goedkoper dan bij andere brokers (klik hier voor de vergelijking)
 • DEGIRO staat onder supervisie van de DNB en wordt gereguleerd door het AFM
 • FlatexDEGIRO group heeft meer dan 1 miljoen actieve beleggers
 • Ongekend lage tarieven: voor de primaire beursen €2,00 + 0,03% (met een maximum van €30,00)
 • DEGIRO trackers core selection en DEGIRO core selection investment funds zijn gratis → DEGIRO heeft een selectie van 200 commission-free ETFs (zie lijst)
 • Bij DEGIRO krijgt u toegang tot meer dan 50 beurzen, verspreid over 30 landen. Beleg op bijvoorbeeld Euronext, Xetra, Nasdaq of NYSE. Nu met gratis realtime koersen op o.a. Euronext.
 • Ook beleggen mogelijk voor een aanvullend pensioen
 • Leer beleggen met de beleggersacademie
 • Let op: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Wat is Fugro

Fugro, de naam komt van FUnderingstechniek en GROndmechanica, is een Nederlandse onderneming en is gevestigd in Leidschendam. De onderneming is actief in 60 landen, en heeft 400 ingenieurs en experts die zich met research & development bezighouden. Fugro heeft wereldwijd 6.500 werknemers. Het bedrijf heeft zich vanaf zijn oprichting, nu 58 jaren terug, beziggehouden met Geo-data. Op zijn werkgebied behoort Fugro tot de groteren van de wereld.

Enige geschiedenis

In vergelijking met bedrijven als bijvoorbeeld Unilever en AkzoNobel is Fugro een relatief jong bedrijf. Het bedrijf werd in 1962 opgericht door Kornelis Joustra. Fugro werd een beursgenoteerd bedrijf 30 jaren later, in 1992.

Boskalis neemt een belang (2014 – 2017)

Een noemenswaardige gebeurtenis uit de geschiedenis van Fugro is, dat het baggerbedrijf Boskalis in 2014 een belang nam door 15% van de Fugro aandelen aan te schaffen. De bedrijven deden al geruime tijd gezamelijk projecten wereldwijd. Boskalis is in de kern een baggerbedrijf en Fugro biedt andere diensten. Maar de werkomgevingen zijn heel vergelijkbaar en ook de bedrijfsculturen. In maart 2015 breidde Boskalis dat belang uit door het aantal aandelen Fugro te vergroten tot 25,1%. Echter, vanwege de onzekere marktomstandigheden en ook omdat Fugro niet gecharmeerd was van het groeiende belang van Boskalis, werd door de verkoop van een deel van zijn aandelen Fugro, dat belang in december van 2016 gereduceerd tot 9,4%. Tenslotte werd het belang helemaal afgebouwd in februari van 2017. Je zou kunnen denken dat Boskalis Fugro wilde overnemen, maar dat werd door eerstgenoemde ontkend.

Wat doet Fugro?

Fugro doet bodemonderzoek en combineert de verzamelde gegevens met een advies. Het bedrijf onderverdeelt zijn activiteiten in twee hoofdgroepen (we gebruiken de namen die Fugro toepast):

 1. Site Characterisation: gaat over bodem informatie
 2. Land Asset Integrity: monitoren belangrijke infrastructuur

Het is van belang om kennis te nemen van de activiteiten van Fugro, om als investeerder een inschatting te kunnen maken van kansen en bedreigingen van de onderneming.

De eerste hoofdgroep: Site Characterisation

Bij site characterisation gaat het om het verstrekken van informatie over de bodem, waardoor potentiële risico’s zichtbaar worden, voordat die bodem voor een bouw- of infrastructurele project gebruikt gaat worden. Klanten gebruiken die informatie om onnodige kosten te voorkomen. Bij site characterisation maakt Fugro een onderverdeling in zes activiteiten:

 1. geotechnisch grondonderzoek: hierbij gaat het om geologische assessments, grondonderzoeken, landmetingen of het beheer van geofysische toepassingen
 2. geologisch en geofysisch onderzoek: door specialisten, na het gebruik van speciale meetapparatuur, worden adviezen gegeven over risico’s van mogelijke geotechnische en -chemische problemen
 3. nearshore geotechnisch onderzoek: verschillende soorten boringen, tests en installatiewerkzaamheden worden tot een waterdiepte van circa 40 meter uitgevoerd
 4. testing en monitoring: daaronder worden verstaan het testen van funderingen, het afgeven van kwaliteitsgaranties van materialen voor een bepaald project, het uitvoeren van NDT (niet-destructieve testen), onderzoek van bodem en gesteenten in een laboratorium, het monitoren van moeilijke infrastructurele projecten en bouwprojecten
 5. water consultancy: Fugro biedt specialisten onder meer op het gebied van waterkwaliteit- en regelgeving, bodemwetenschappers, geofysici, geofysiciydro-geologen en hydrologen
 6. geoconsulting: dit bestrijkt een heel breed scala van activiteiten. In een paar woorden omvat het aardbevingsengineering, ondersteuning tijdens bouw en installatie, geavanceerde numerieke analyse, mijnbouw exploratieactiviteiten en funderingsonderzoek

De tweede hoofdgroep: Land Asset Integrity

Bij land asset integrity gaat het om het monitoren van belangrijke infrastructuur. Met speciale apparatuur en technieken worden de structurele integriteit van assets bewaakt. Er worden adviezen gegeven over de naleving van regelgeving. Klanten kunnen hun onderhoudsprogramma’s afstemmen op de informatie die Fugro aanlevert. Bij land asset integrity maakt Fugro een onderverdeling in drie groepen:

 1. digitale infrastructuur olie en gas
 2. mapping en landmeetkunde
 3. raildata

We veronderstellen dat deze onderverdeling duidelijker is dan die van site characterisation en zullen het daarom hierbij laten.

Het bestuur

De leiding van Fugro heeft een twee lagen structuur. Er is een Raad van Bestuur (RvB) dat ondersteund wordt door een management team. De RvB staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). We lichten er drie personen uit:

 • Chief Executive Officer: M.R.F. (Mark) Heine, werkt sinds 2000 bij Fugro en werd CEO in 2018
 • Chief Financial Officer: P.A.H. (Paul) Verhagen, werkt sinds 2014 bij Fugro en is CFO gedurende die tijd
 • Voorzitter van de raad van commissarissen sinds 2012: H.L.J. (Harrie) Noy

Geografische spreiding

In 2019 was de geografische spreiding van omzet in miljoenen euro’s en werknemers als volgt:

 • Europa en Afrika : 682, 3450
 • Noord- en Latijns-Amerika : 411, 2073
 • Azië en de Stille oceaan : 331, 2209
 • Midden-Oosten en Azië : 206, 2235

In het gebied Midden-Oosten en Azië is de omzet het laagst, maar niet het aantal werknemers.

Omzet per marktsector

Naar percentage van de totale omzet was de verdeling per marktsector in 2019 als volgt:

 • olie en gas : 48%
 • infrastructuur : 23%
 • renewables (windmolens en geothermische projecten): 19%
 • nautical : 7%
 • other : 3%

Hierbij wordt aangetekend dat in 2014 de bijdrage van olie en gas nog 57% was.

Activiteiten in zwaar weer

De afhankelijkheid van Fugro van de sector olie en gas is met 48% tamelijk groot. En het is juist deze sector die in de problemen zit vanwege een verlaging van de olieprijzen en de tendens naar groene energie. Fugro heeft in het verleden stevig ingezet op deze sector. We noemen hier twee activiteiten die het moeilijk hebben, namelijk Seabed Geosolutions en Fugro Subsea Services.

Fugro Subsea Services

Seabed Geosolutions was een samenwerkingsverband van Fugro met het Franse CGG, die in 2013 tot stand was gekomen, waarin Fugro zat met 60% en CGG met 40%. Seabed Geosolutions is echter inmiddels een 100% dochteronderneming van Fugro. Het biedt oplossingen rondom het gebruik van oceaanbodem-seismometers (OBS). Die OBS zijn voor de vastlegging van aardbewegingen onder oceanen, zeeën en meren. Ze worden toegepast voor de olie- en gasindustrie. En zoals al is gezegd, is het juist die sector die aan veranderingen onderhevig. Het is te verwachten dat afboekingen zullen moeten worden toegepast.

Fugro Subsea Services

Bij Fugro Subsea Services, die zich met onderwaterrobots, en duikondersteuningsschepen en -systemen richt op offshore-projecten, is de situatie niet veel anders dan voor Seabed Geosolutions.

Financiële informatie

Onderstaande aspecten zijn belangrijk bij de Fugro aandelen aanschaf.

Beursnotering

Zoals al gemeld is, is Fugro een beursgenoteerde onderneming. We praten dan over de Amsterdamse effectenbeurs. Fugro maakt geen deel uit van de AEX-index met de 25 beursgenoteerde bedrijven met de grootste marktkapitalisatie. Die marktkapitalisatie hangt van de aandelenkoers en daarom wordt regelmatig nagegaan welke bedrijven wel en welke niet meer in de AEX thuishoren. Fugro maakt deel uit van de AMX (Amsterdam Midkap Index) index. In de AMX, vaak met Midkap aangeduid, zitten qua grootte van marktkapitalisatie de nummers 26 tot met 50.

Omzet, winst, en koers van Fugro aandelen

De afgelopen jaren was de omzet en de winst in miljoenen euro, en de koers van Fugro aandelen in euro aan het eind van ieder jaar:

 • 2015: 2.363, −372,5, 30,12
 • 2016: 1.776, −308,9, 29,09
 • 2017: 1.497, −159,9, 25,98
 • 2018: 1,650, −51,1, 15,09
 • 2019: 1,631, −108,5, 19,96

In de periode 2015 – 2019 heeft Fugro dus verlies gemaakt, wat natuurlijk consequenties had voor de koers van de aandelen Fugro. Aan het eind van 2020 was de koers van Fugro aandelen 7,60 euro. De koers kreeg de COVID-19 dip en heeft zich daar nog niet van hersteld. Op 13 maart 2020 was de koers namelijk gezakt naar 7,94 euro. Maar lees in de volgende paragraaf over de aandelenemissie aan het eind van 2020.

Aandelenemissie in december 2020

In december van vorig jaar heeft Fugro een aandelenemissie uitgebracht, uiteraard met de bedoeling het eigen vermogen te versterken. Bestaande bezitters van Fugro aandelen konden 11 nieuwe aandelen bijkopen voor elke 13 die ze al bezaten. Voor die nieuwe aandelen Fugro moesten die bestaande aandeelhouders 2,12 euro per stuk betalen. Als je als bestaande aandeelhouder daar niet aan meedeed, dan werden je aandelen minder waard, want het totaal aantal uitgegeven aandelen Fugro nam namelijk toe. Dat geldt natuurlijk ook als je wel aandelen bijkocht. Echter in het laatste geval kon je profiteren van de korting die werd gegeven. De aandelenemissie was een succes.

De aanschaf van aandelen Fugro

Aannemende dat je geen aandelen Fugro koopt om invloed op de koers van het bedrijf uit te oefenen, dan gaat het je om geld verdienen met je Fugro aandelen. Dat bestaat aan de ene kant uit ontvangen dividenden en aan de andere kant uit koerswinst. Dat laatste betekent dat de absolute koers van Fugro aandelen niet relevant is, maar wel hoeveel die stijgt en in hoeveel tijd, nadat je de aandelen hebt gekocht. Aandelen kopen, kan je op diverse manieren. Je kunt onder meer een beleggingsrekening bij een bank nemen. Ook zijn er apps die het heel simpel maken om te beleggen, maar het aantal opties is dan beperkt. Specifiek beleggen in Fugro is dan waarschijnlijk niet mogelijk.

Recent Content